Proč bychom měli legalizovat konopí?

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve své nejnovější výroční zprávě uvádí, že marihuanu v jakékoliv podobě za poslední rok konzumovalo 22 % mladých lidí do 35 let a přibližně 10 % všech obyvatel ČR. V absolutních číslech to tedy znamená, že v České republice je přibližně 200 000 lidí, kteří pravidelně užívají marihuanu. Konopí čistě pro léčebné účely užívají dvě až tři procenta dospělých, tedy asi 200 tisíc osob. Počet užívatelů léčebného konopí při léčbě roste s věkem. Nejvyšší počty jsou ve věkových skupinách 55 až 64 let a zejména pak 65+. Od ledna 2022 platí nové, výhodnější zákonné podmínky pro zemědělce pěstující léčebné konopí i pro jeho uživatele. Došlo především ke zvýšení povolené složky THC u technického konopí z 0,3 procenta na 1 procento. Uvolněné podmínky by měly snížit cenu konopí na trhu, čímž dojde i k úsporám ve veřejném zdravotním pojištění. Léčebné konopí je pacientům propláceno z 90 procent.

Marihuana je běžně dostupná a je součástí životů mnoha lidí. Proto zastávám názor, že kromě již platné dekriminalizace by mělo dojít k její částečné legalizaci. Proč? Protože marihuana není nebezpečnější než alkohol a tabák. Navíc v některých státech USA již k legalizaci marihuany pro rekreační účely došlo a zkušenosti jsou veskrze pozitivní.

Historie legalizace a dekriminalizace marihuany v USA sahá až do 70. let 20. století, ovšem za speciální zmínku stojí otevřený dopis prezidentu Bushovi z roku 2005, který podepsalo více než 530 ekonomů. Jedním z nich byl i Milton Friedman, laureát Nobelovy ceny a světoznámý liberální ekonom, z jehož učení vychází moderní pravicové strany dodnes. V tomto dopise se vypočítává, že v případě kompletní legalizace konopí by dosáhly úspory pro státní rozpočet výše 10 – 15 miliard dolarů ročně. V současnosti je možno si již přes rok pro léčebné i rekreační účely koupit marihuanu legálně ve státech Colorado a Washington, od letoška v Oregonu a ve státě Aljaška, a od prvního června je konopí legalizováno i pro rekreační účely v srdci USA – hlavním městě Washingtonu. Ve spoustě dalších amerických států je konopí legální pro léčebné účely. Závazná referenda se v příštích měsících chystají v dalších šesti státech včetně Kalifornie a podle výzkumů veřejného mínění lze očekávat plnou legalizaci i tam. Konopí je plně legalizováno v Uruguayi a k témuž kroku se chystá i několik dalších jihoamerických států. Stav v Holandsku je obecně znám, už méně se ale ví, že především v jižní Evropě je na vzestupu koncept “social cannabis clubů” – tedy sdružení pěstitelů, kteří pěstují pro členy těchto klubů za tolerance policie. Legislativa byla ve většině amerických států zavedena nedávno, tudíž je brzy na vytváření definitivních závěrů.  Předběžně ovšem všechno vyznívá jednoznačně ve prospěch propagátorů legalizace. Kriminalita neroste, dokonce i mírně klesá, počet řidičů pod vlivem marihuany také ne, stejně tak neroste počet uživatelů. Naopak rostou příjmy do státní kasy. V Coloradu se v důsledku prodeje marihuany vybralo na daních za první polovinu roku 2014 v přepočtu o 400 miliónů Kč více než před rokem.

V České republice je nejčastěji užívanou drogou alkohol. Podle řady odborných studií je alkohol nejnebezpečnější drogou. V roce 2010 publikoval tým pod vedením profesora Nutta, bývalého hlavního poradce britské vlády pro drogovou problematiku, studii srovnávající nebezpečnost legálních i nelegálních drog podle míry nebezpečnosti pro uživatele a jejich okolí ve Velké Británii. Nejnebezpečnější je alkohol, který dokonce předstihl heroin a crack. Tyto nelegální drogy sice představují vyšší riziko pro uživatele, ale nejsou již paradoxně takovým nebezpečím pro okolí konzumenta a pro společnost. Studie ale současně zohledňuje i dostupnost daných drog. Pokud by tedy šel teoreticky koupit heroin v supermarketu stejně jako alkohol, byl by rozhodně na nejvyšší příčce, protože by jeho užívání bylo mnohem rozšířenější. Proto nelze brát daný žebříček absolutně, ale spíše na něm lze vysledovat obecné trendy. Z nich plyne, že marihuana je rozhodně mnohem méně nebezpečná než nejrozšířenější legální drogy. Minimálně v tom, že marihuanou se prakticky nejde předávkovat a ani dlouhodobé užívání nezpůsobuje selhání životně důležitých orgánů, zatímco jen v ČR zemře na nemoci způsobené dlouhodobou konzumací alkoholu přibližně 6000 lidí ročně. Do těchto statistik navíc nejsou započítány smrtelné dopravní nehody, násilná trestná činnost a úrazy způsobené pod vlivem alkoholu.

To ale neznamená, že užívání marihuany je bez rizika. Stejně jako je rozdíl mezi vypitím dvou sklenek vína k páteční večeři a pravidelným snídáním dvou velkých panáků rumu, je rozdíl mezi “zahulením si” jednou za čas a pravidelnou každodenní konzumací, která může mít fatální následky především na duševní zdraví.

Současná situace v ČR sice ve většině případů nekriminalizuje drobné pěstitele, ale velkou část produkce, a tím pádem i zisků, ovládá černý trh.

Prvním krokem by tedy měl být vznik koncesovaných podniků, kde se nebude smět podávat alkohol, ale personál bude moci prodávat marihuanu v omezeném množství na osobu od 21 let. Zkrátka něco na způsob holandských coffee shopů a prodejen v Coloradu a Washingtonu. Po pilotní fázi si zástupci státu, samospráv, policie a adiktologů mohou říci, zda došlo k nějakému nebezpečnému nárůstu kriminality či konzumace marihuany v populaci a zda pokračovat v udílení dalších koncesí, nebo postupně celý program utlumit.

Podniky, kde si na baru můžete koupit marihuanu, již samozřejmě existují, ovšem nyní se odehrávají veškeré transakce mimo daňovou a společenskou kontrolu.

Velmi pravděpodobně se nikdy nedocílí toho, aby se marihuana prodávala v supermarketu u pokladen společně s cigaretami, ovšem postupnou legalizací se bude snižovat podíl narkomafie na celkovém trhu a z pěstování marihuany se stane normální (byť regulovaný) byznys. Nebude proto důvod pro existenci nelegálních velkopěstíren provozovaných drogovými kartely a policii zbyde více sil na stíhání producentů a prodejců skutečně nebezpečných drog, jako je heroin a pervitin.

Největší problém s legalizací marihuany je především v našich hlavách. Alkohol zkrátka patří k našemu životu po staletí, zatímco marihuana se výrazně rozšířila až po Sametové revoluci, proto sebevíc studií dokazujících, že marihuana není tolik nebezpečná droga, některé lidi nepřesvědčí.

Věřím, že stejně jako v mnoha jiných zemích se podaří postupnou legalizací snižovat podíl narkomafie na celkovém trhu a z pěstování marihuany se stane normální (byť regulovaný) byznys. Nebude proto důvod pro existenci nelegálních velkopěstíren provozovaných drogovými kartely a policii zbyde více sil na stíhání producentů a prodejců skutečně nebezpečných drog, jako je heroin a pervitin.

Legalizace by měla být reakcí na vývoj společnosti, ve které už v současnosti pravidelně konzumují marihuanu stovky tisíc lidí v celé ČR, čili represe se očividně míjí účinkem. Marihuanu kouří lidé napříč věkovými i sociálními skupinami a stát by se neměl chovat jako rodič vůči dospělým a svéprávným lidem. Legalizace jiných drog není na pořadu dne a je pro tuto diskuzi irelevantní. Při legalizaci v USA nedošlo k nárůstu spotřeby marihuany, pouze ti lidé, kteří si ji předtím kupovali nelegálně, nyní chodí do obchodu.

Řešením je postupná legalizace, která může kopírovat zkušenosti z amerických států, kde k legalizaci již přistoupili. V případě potřeby budu osobně apelovat na naše poslance, aby postupnou legalizaci podpořili, případně si osvojili rozumný návrh zákona legalizaci umožňující.

Ivo Vašíček

Piráti Slovácko
  • PaedDr. Ivo Vašíček
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • PaedDr. Ivo Vašíček
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
zadavatel: Pirátská strana, zpracovatel: Pixelhouse s.r.o.
Piráti Slovácko